Veřejné zakázky Městské části Praha 20

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Městská část Praha 20
IČO: 00240192
ID profilu zadavatele ve VVZ: 636141

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání, implementace a provozní podpora docházkového, personálního a mzdového systému
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 31.05.2023 09:00
Dodávka pomaloběžného drtiče-mísiče pro primární přípravu a homogenizaci kompostovaného materiálu do kompostárny Horní Počernice
podlimitní Hodnocení 28.04.2023 18.05.2023 09:00
všechny zakázky